ajax/feedback.php
конкурс на тему: «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір»
ститут стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» проводить конкурс серед студентів на тему: «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір»


1. Мета конкурсу: з’ясувати ставлення студентської молоді до пріоритетів зовнішньої політики України, її позаблокового статусу, стратегії європейської чи євразійської інтеграцій з урахуванням нових економічних і політичних реалій у світі – кризових явищ та ізоляціоністських настроїв у Євросоюзі, активізації дій Росії щодо формування Євразійського союзу.

2. Завдання конкурсу:

 • 2.1. Оцінка знання та розуміння студентами основних засад зовнішньої політики України.
 • 2.2. З’ясування ставлення студентської молоді до позаблокового статусу України та її курсу на європейську інтеграцію.
 • 2.3. З’ясування позицій молодих людей стосовно інших можливих напрямів цивілізаційного вибору України.
 • 2.4. Оцінка інтелектуальності та рівня мислення студентів при аналізі економічних, гуманітарних та політичних процесів, пов’язаних з цивілізаційним вибором України.

3. Учасники конкурсу: студенти вищих учбових закладів усіх рівнів акредитації.

4. Організація конкурсу.

 • 4.1. Анкети-реферати разом з особистими анкетами учасників конкурсу (форми додаються) надсилаються до Інституту стратегічних оцінок до 1 квітня 2013 року.
 • 4.2. Конкурсна комісія з числа висококваліфікованих фахівців опрацьовує анкети-реферати, оцінює їх у балах та визначає рейтинги учасників конкурсу.
 • 4.3. За підсумками рейтингування конкурсна комісія визначає переможців конкурсу і вносить пропозиції щодо їх преміювання.
 • 4.4. Оприлюднення підсумків конкурсу та преміювання переможців відбудуться на урочистому зібранні.

5. Преміювання переможців конкурсу.
Перша премія – у розмірі п’яти стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Друга премія – у розмірі чотирьох стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Третя премія – у розмірі трьох стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Заохочувальна премія – у розмірі однієї стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Кількість премій по номінаціях визначатиметься з урахуванням кількості учасників конкурсу та рівня і якості їх робіт.

6. Порядок підготовки та оцінювання анкети-реферату.

 • 6.1. Конкурсант має дати аргументовану оцінку усім без винятку зазначеним в анкеті-рефераті напрямам цивілізаційного вибору України.
 • 6.2. Для цього необхідно навести 3–5 аргументів «за» і «проти» кожного напряму вибору у відповідних позиціях анкети-реферату в порядку їх значимості.
 • 6.3. Аргументи мають бути максимально лаконічними, кожен з них повинен містити не більше 50 слів.
 • 6.4. Висновок стосовно кожного з напрямів вибору також не має перевищувати 50 слів.
 • 6.5. Конкурсант повинен також обов’язково зафіксувати свою позицію щодо підтримки одного з напрямів вибору у відповідній таблиці анкети-реферату.
 • 6.6. Оцінювання анкети-реферату здійснюється в балах (за шкалою від 1 до 5 по кожному аргументу) на основі таких критеріїв: повнота наведених аргументів щодо всіх зазначених в анкеті-рефераті напрямів цивілізаційного вибору України; логічність викладу аргументів та висновків, їх конкретність і переконливість; доречність та достовірність використаних даних, фактів і прикладів; реалістичність і обгрунтованість висловлених оцінок і пропозицій; грамотність і культура викладу аргументів і висновків.

7. Технічні вимоги до оформлення тексту: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал між строчками – одинарний.

8. Анкета-реферат разом з особистою анкетою учасника конкурсу (форма додається) надсилаються в електронному вигляді за адресою: konkurs-ISO@ukr.net (в темі листа зазначити: «конкурс»).

9. Протягом трьох днів після надсилання зазначених матеріалів конкурсанти отримають електронною поштою підтвердження про їх отримання.Скачать анкету

Назад
17.03.2013
Просмотров: 2236


Назад
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
ПАРТНЕРЫ
Здесь можете быть ВЫ!

РАСПИСАНИЕПрофком студентов и аспирантов ХАИ. Все права защищены. 2010-2018